Home / Avís Legal

Avís Legal

1. Informació general

Les presents condicions regulen l’ús permès de la pàgina amb URL http://www.mallorquinistas.com, que la FEDERACIÓ DE PENYES MALLORQUINISTES, amb domicili social a Camí dels Reis, s/n, 07011 Palma de Mallorca, i amb CIF nombre G57158362, posa a disposició dels usuaris d’Internet.

Es posa a disposició dels usuaris els següents mitjans on podran dirigir les seves peticions, qüestions i queixes:

Direcció postal: Camí dels Reis, s/n, 07011 Palma de Mallorca
Adreça de correu electrònic: federaciopenyes@mallorquinistas.com
Telèfon d’atenció al client: 971 221 221

2. Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.mallorquinistas.com (d’ara endavant «la web»), el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat de la FEDERACIÓ DE PENYES MALLORQUINISTES, A qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

3. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització de la web que la FEDERACIÓ DE PENYES MALLORQUINISTES posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet.L’accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

4. S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

  • 4.1. Que sigui compatible amb els fins de la web.
  • 4.2. Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
  • 4.3. Que cap dels continguts relacionats en la Web siguin modificats de cap manera.
  • 4.4. Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la Web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d’imatges que l’acompanyen.

5. La FEDERACIÓ DE PENYES MALLORQUINISTES. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

6. La FEDERACIÓ DE PENYES MALLORQUINISTES. no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. La FEDERACIÓ DE PENYES MALLORQUINISTES durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles tasques necessàries per resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

7. Tant l’accés al Web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. La FEDERACIÓ DE PENYES MALLORQUINISTES no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús. La FEDERACIÓ DE PENYES MALLORQUINISTES no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

  • la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web;
  • un mal funcionament del navegador;
  • l’ús de versions no actualitzades del mateix.

8. La FEDERACIÓ DE PENYES MALLORQUINISTES no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

9. La FEDERACIÓ DE PENYES MALLORQUINISTES és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis. Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, la FEDERACIÓ DE PENYES MALLORQUINISTES reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l’existència de drets o responsabilitat alguna de la FEDERACIÓ DE PENYES MALLORQUINISTES sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini, o recomanació per part de la FEDERACIÓ DE PENYES MALLORQUINISTES, tret que es manifesti de manera expressa.

10. La utilització no autoritzada de la informació continguda en la Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de la FEDERACIÓ DE PENYES MALLORQUINISTES donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus bet365 promo code Claim your bonus and start betting at bet365 now.